Zuid-Holland: Samenwerking onderwijs, ondernemers & overheid

Zuid-Hollandse gemeenten spraken op 21 februari in Leidschendam over thema’s die niet mogen ontbreken in de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024: de informatiesamenleving, energietransitie, inclusieve samenleving en regionale samenwerking en arbeidsmarkt.

Video verslag

Informatiesamenleving

Volgens de burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen en raadsleden die het over de informatiesamenleving hebben, zou de Meerjarenvisie gezamenlijke uitgangspunten over data moeten opnemen. Denk aan: elk mens is eigenaar van zijn eigen persoonsgegevens. Daarnaast mag cyber security volgens de Zuid-Hollandse gemeenten naar een hoger plan. Ook is het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om mee te komen: er moet aandacht zijn voor digitale geletterdheid.

Opleidingen met baangarantie

Aan de gesprekstafel over de energietransitie rijst de vraag hoe gemeenten inwoners kunnen informeren en meenemen. Pieter Jeroense neemt die handschoen graag op. ‘De VNG kan gemeenten daarbij ondersteunen.’ Tijdens het gesprek over regionale samenwerking en arbeidsmarkt worden ook concrete hulpvragen geformuleerd: VNG, breng in kaart welke beroepen gaan verdwijnen en in welke beroepen juist wel toekomst zit. Ook is er vraag naar kennisdeling: hoe kun je samenwerkingsverbanden tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven opzetten? Wat zijn valkuilen en succesfactoren als je gezamenlijk opleidingen creëert met baangarantie?  

Meer informatie