Algemeen bestuur

Per 1 januari 2014 is de gemeenschappelijke regeling SSC DeSom opgericht. Vanaf dat moment is er een algemeen bestuur aangetreden. Het algemeen bestuur wordt vertegenwoordigd door een collegelid van iedere gemeente. Zij zijn de vertegenwoordigers en belangenbehartigers van de gemeenten. WerkSaam WF wordt niet vertegenwoordigd in het algemeen bestuur, aangezien zij geen deelnemer zijn maar een afnemer.