Algemeen bestuur

Per 1 januari 2014 is de gemeenschappelijke regeling SSC DeSom opgericht.
Vanaf dat moment is er een algemeen bestuur aangetreden.
Het algemeen bestuur bestaat uit 6 personen, van elke aangesloten gemeente een vertegenwoordiger uit het college van B&W. De voorzitter is Gertjan Nijpels, burgemeester van Opmeer.
De leden van het Algemeen Bestuur vertegenwoordigen SSC DeSom en zijn de belangenbehartigers van SSC DeSom.
WerkSaam Westfriesland is niet vertegenwoordigd in het algemeen bestuur, aangezien zij geen deelnemer is maar een afnemer.

Het Algemeen Bestuur vergadert op 19 december 2018.

Kijk hier voor de agenda. 

Klik hier voor de overige stukken.

In 2019 vergadert het Algemeen Bestuur op 4 maart, 8 juli en 16 december.