SSC DeSom is een ICT-samenwerkingsverband van en voor lokale overheden in West-Friesland.

Naast functioneel beheer, technisch applicatiebeheer en werkplekbeheer, bieden wij:

 • continuïteit in de dienstverlening aan onze deelnemers en daarmee aan burgers en bedrijven;
 • informatiebeveiliging: door de toenemende digitalisering is het zorgvuldig omgaan met de informatie en gegevens van burgers en organisaties voor gemeenten van groot belang;
 • technisch telefoonbeheer: de zes gemeenten en WerkSaam maken gebruik van dezelfde telefooncentrale. DeSom verzorgt het technisch beheer van deze telefooncentrale;
 • participatie in en vormgeving van grote ICT-projecten;
 • hoogwaardig advies op het gebied van ICT;
 • de coördinatie en het verzorgen van aanbestedingen van de ICT-inkoop;
 • het beheer en onderhoud van de ICT-infrastructuur.

 

 

 

SSC DeSom in cijfers

Er werken dagelijks ongeveer 50 ICT-professionals in dienst van DeSom, dit betreft vast personeel en een flexibel aantal medewerkers op inhuur basis. Zij dragen dagelijks bij aan het succes van DeSom en zorgen dat de dienstverlening aan onze deelnemers optimaal is. Zij ondersteunen en beheren:

 • gemiddeld 2000 ambtenaren op circa 30 locaties;
 • ongeveer 1000 vaste werkplekken;
 • ruim 750 laptops;
 • ongeveer 1200 mobiele telefoons;
 • en zo’n 250 tablets en iPads.

Hierdoor kunnen ruim 140.000 burgers 24/7 hun zaken regelen met de bij ons aangesloten gemeenten.

 

 

Gemiddeld in 2022:

 • behandelden we 20.000 klantenvragen;
 • beheerden we ongeveer 700 verschillende applicaties;
 • beantwoordden we circa 4500 gebruikersvragen telefonisch;
 • voerden we zo’n 7000 bestellingen en serviceverzoeken uit;
 • voerden we ongeveer 3000 applicatie-updates en upgrades uit;
 • verwijderden we meer dan 10 miljoen virussen en spamberichten (meestal automatisch);
 • bewaakten we honderden telefoon-, beveiligings-, en internetverbindingen, en ook verbindingen naar bijvoorbeeld gemalen.

Geschiedenis

In West-Friesland leefden al langere tijd ideeën om een samenwerking aan te gaan op het gebied van ICT. Tot die tijd hadden gemeenten een eigen, vaak kleine, ICT-afdeling.
‘Het geheel is meer dan de som der delen’. Met dit idee, dat we samen meer kunnen bereiken dan iedere partij afzonderlijk, is in 2014 het Shared Service Center DeSom opgericht. Sindsdien faciliteren, ondersteunen en onderhouden wij de werkplekken bij onze deelnemers. Onze deelnemers zijn de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Stede Broec, Opmeer, Medemblik en Koggenland. Het samenwerkingsverband WerkSaam WF is een afnemer.
In 2012 is een onderzoek uitgevoerd met een sluitende business case voor de ICT-samenwerking van vijf gemeenten in West-Friesland: Drechterland, Enkhuizen, Stede Broec, Opmeer en Medemblik. Dit betekende dat er een shared service center opgericht ging worden. Na ongeveer anderhalf jaar aan voorbereiding is deze gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2014 opgericht. Een jaar later, op 1 januari 2015, zijn de gemeente Koggenland en het samenwerkingsverband WerkSaam WF toegetreden.