Ons bestuur

Algemeen Bestuur
Vanaf het moment van oprichting (1 jan 2014) is een algemeen bestuur aangetreden.
Het algemeen bestuur bestaat uit zes personen, van elke deelnemer een vertegenwoordiger uit het college van B&W.
De leden van het Algemeen Bestuur vertegenwoordigen hun gemeenteraad en zijn de belangenbehartigers van SSC DeSom.
WerkSaam WF is niet vertegenwoordigd in het algemeen bestuur, aangezien WerkSaam een afnemer is (geen deelnemer).

Momenteel bestaat het algemeen bestuur uit:

  • Frank Streng, voorzitter, burgemeester van Medemblik
  • Jeroen Broeders, secretaris, wethouder van Drechterland
  • Gerard van der Hengel, burgemeester van Opmeer
  • Eduard van Zuijlen, burgemeester van Enkhuizen
  • Monique Bonsen, burgemeester van Koggenland
  • Nico Slagter, wethouder van Stede Broec

De laatste vergadering van het Algemeen Bestuur was op 14 juli 2021.

Klik hier voor de agenda.

Klik hier voor de overige stukken.

De volgende vergadering van het Algemeen Bestuur is op 15 december 2021.

Wilt u als toehoorder aanwezig zijn bij deze vergadering?
Meld u dan via info@sscdesom.nl met vermelding van uw naw-gegevens en uw relatie tot SSC DeSom.

Dagelijks Bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit drie afgevaardigden van het algemeen bestuur.

De voorzitter van het dagelijks bestuur is Frank Streng (burgemeester Medemblik). De secretaris is Jeroen Broeders (wethouder Drechterland). Gerard van der Hengel is lid.
De leden van het dagelijks bestuur vertegenwoordigen SSC DeSom en behartigen de belangen van SSC DeSom. Het DB legt verantwoording af aan het Algemeen Bestuur.

Adviescommissie
Het algemeen bestuur heeft een adviescommissie ingesteld.
Deze commissie bestaat uit de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten.
De taak van de adviescommissie is het adviseren van het dagelijks bestuur en de directeur. De adviescommissie is als het ware het klankbord van de directeur.

Directeur
De directeur is verantwoordelijk

  • voor de organisatie en alle activiteiten en werkzaamheden die uitgevoerd worden;
  • voor de wijze waarop de organisatie functioneert als facilitator van de ICT-samenwerking;
  • voor de organisatieontwikkeling in relatie tot de opdrachten en de ict-ontwikkelingen;
  • voor het strategisch beleid in relatie tot de opdrachten en de ict-ontwikkelingen.

De directeur is Peter Kuiken; de adjunct-directeur is Alexandra van Dorland.