Ons bestuur

Algemeen Bestuur
Vanaf het moment van oprichting (1 jan 2014) is een algemeen bestuur aangetreden.
Het algemeen bestuur bestaat uit zes personen, van elke deelnemer een vertegenwoordiger uit het college van B&W.
De leden van het Algemeen Bestuur vertegenwoordigen hun gemeenteraad en zijn de belangenbehartigers van SSC DeSom.
WerkSaam WF is niet vertegenwoordigd in het algemeen bestuur, aangezien WerkSaam een afnemer is (geen deelnemer).

Momenteel bestaat het algemeen bestuur uit:

  • Jan Franx, voorzitter, wethouder bij de gemeente Enkhuizen
  • Gerard van den Hengel, secretaris, burgemeester van gemeente Opmeer
  • Thijs Visser, wethouder bij de gemeente Stede Broec
  • Gerben Gringhuis, wethouder bij de gemeente Medemblik
  • Monique Bonsen-Lemmers, burgemeester van gemeente Koggenland
  • Idso Brouwer, wethouder bij de gemeente Drechterland

Hieronder staan de stukken voor de vergadering van 18 december 2024.

Klik hier voor de agenda. (nog niet beschikbaar)

Klik hier voor de overige stukken. (nog niet beschikbaar)

De volgende vergadering van het Algemeen Bestuur is op 26 maart 2025.

Wilt u als toehoorder aanwezig zijn bij deze vergadering?
Meld u dan via info@sscdesom.nl met vermelding van uw naw-gegevens en uw relatie tot SSC DeSom.

Dagelijks Bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit drie afgevaardigden van het algemeen bestuur.

De voorzitter van het dagelijks bestuur is Jan Franx (wethouder bij de gemeente Enkhuizen). De secretaris is Gerard van den Hengel (burgemeester van de gemeente Opmeer). Thijs Visser (wethouder bij de gemeente Stede Broec) is lid.
De leden van het dagelijks bestuur vertegenwoordigen SSC DeSom en behartigen de belangen van SSC DeSom. Het DB legt verantwoording af aan het Algemeen Bestuur.

Adviescommissie
Het algemeen bestuur heeft een adviescommissie ingesteld.
Deze commissie bestaat uit de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten.
De taak van de adviescommissie is het adviseren van het dagelijks bestuur en de directeur. De adviescommissie is als het ware het klankbord van de directeur.

Directeur
De directeur is verantwoordelijk

  • voor de organisatie en alle activiteiten en werkzaamheden die uitgevoerd worden;
  • voor de wijze waarop de organisatie functioneert als facilitator van de ICT-samenwerking;
  • voor de organisatieontwikkeling in relatie tot de opdrachten en de ict-ontwikkelingen;
  • voor het strategisch beleid in relatie tot de opdrachten en de ict-ontwikkelingen.

M.A. Vrolijk is directeur i.a.; de adjunct-directeur is Alexandra van Dorland.