Handleidingsprotocol Coronavirus (COVID19)

Steeds meer medewerkers geven gevolg aan de oproep om thuis te gaan werken om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen.

De directie heeft een Handelingsprotocol opgesteld. Zodra het RIVM haar richtlijnen aanpast, gelden die aanpassingen ook voor dit DeSom Handelingsprotocol.