Zo begint u nog in 2019 met structurele CO2-reductie

De VNG begeleidt gemeenten om voor het einde van 2019 de certificering CO2-Prestatieladder te halen. U maakt inzichtelijk wat de CO2-footprint van uw organisatie is en krijgt een instrument om te zorgen voor structurele CO2-reductie. Er is nog plek voor een aantal gemeenten. Meld u vóór 7 oktober aan.

Certificering voor de CO2-Prestatieladder in 2019 

CO2-reductie is een belangrijk onderdeel van de klimaatdoelstellingen die veruit de meeste gemeenten voor zichzelf hebben gesteld. De VNG ondersteunt gemeenten dit jaar met het programma CO2-beprijzing. Een van de projecten is Versnelling Certificering CO2-Prestatieladder waarmee VNG dertig gemeenten in een hoog tempo en met veel energie begeleidt bij hun certificering.

Certificeren is geen plicht, wel kan het helpen uw eigen doelstellingen te realiseren. Bovendien voldoet uw organisatie met de certificering aan Europese regelgeving (Europese Energie-Efficiency Richtlijn, EED) en aan diverse nationale normen. Lees meer over de voordelen van de CO2-Prestatieladder

Op de projectpagina staat beschreven welke actieve ondersteuning VNG u biedt. De startbijeenkomst is op maandag 14 oktober. Voor die tijd plannen wij graag een intakegesprek in. Meld u snel aan bij CO2@vng.nl en hoor bij een van de 30 gemeenten die VNG begeleidt op weg naar een hoger niveau van de CO2-Prestatieladder!  

Wilt u samen met minimaal vijf gemeenten in uw regio certificeren in 2019? Neem dan contact op met het CO2-team om mogelijkheden te bespreken groepsbijeenkomsten in uw regio te organiseren.

Certificering in 2020

Wilt u uw gemeente in 2020 certificeren? Dan kunt u onder meer verdiepende informatie krijgen via de bijeenkomsten die de decentrale overheden gezamenlijk met SKAO organiseren. Meer informatie hierover vindt u onder Roadshow in de agenda.