VNG-inbreng AO Klimaat en Energie: knelpunten netcapaciteit

Op 16 mei vindt in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg (AO) Klimaat en Energie plaats. VNG, IPO en Unie vragen aandacht van de Kamerleden voor knelpunten van de netcapaciteit en voor publieke sturing in marktordening warmtenetten. 

Netcapaciteit

VNG, IPO en Unie van Waterschappen geven de Tweede Kamerleden in een brief enkele oplossingsrichtingen mee voor de knelpunten in de netcapaciteit. Wij hopen dat de Kamerleden deze onder de aandacht van de minister wil brengen, zodat deze kunnen worden betrokken bij het kabinetsbeleid. De oplossingsrichtingen zijn zowel voor de korte tremijn (‘creeër meer ruimte op het bestaande net’) als de lange termijn (zie brief onder ‘Meer informatie’). 

Marktordening warmtenetten

Publieke sturing van de markordening warmtenetten is nodig. Gemeenten en provincies hebben behoefte aan helderheid over het aanbod dat zij aan haar burgers kan bieden als alternatief voor verwarmen met aardgas. Zij vragen daarom aandacht voor:

  • Het tempo van de transformatie van de gebouwde omgeving
  • Helderheid wat betreft randvoorwaarden en spelregels zodat gemeenten hun regierol kunnen pakken
  • De onwenselijkheid van monopolies op warmtenetten
  • Het publiek belang

Meer informatie