Verduurzaming gemeentelijk vastgoed: VNG stelt routekaart op

De VNG werkt namens alle gemeenten aan een sectorale Routekaart maatschappelijk vastgoed. Die brengt in beeld hoe de sector op een kosteneffectieve manier de doelstellingen uit het Klimaatakkoord kan halen.

Het vastgoed van gemeenten valt immers onder de doelen uit het Klimaatakkoord voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. De vereiste CO2-reductie bedraagt 49% in 2030 en 95% in 2050. De Routekaart van de VNG bevat een onderbouwing van de investering die nodig is om die reductie te realiseren. Op verzoek van BZK wordt gewerkt aan vier scenario’s die eind van het jaar worden doorgerekend door het PBL.

Op 28 november presenteert Albert Vermuë tijdens het jaarcongres van Bouwstenen voor Sociaal de eerste schetsen van de Routekaart.

De Routekaart biedt gemeenten houvast in hun opgave om het maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Via ons dataplatform www.waarstaatjegemeente.nl wordt nog dit jaar een overzicht van alle gemeentelijke vastgoedobjecten beschikbaar gesteld aan gemeenten.

Knelpunten? Neem contact op

Omdat de VNG een blijvende rol heeft in de tweejaarlijkse herijking van de Routekaarten, komen wij graag in contact met gemeenten die knelpunten ervaren in de praktijk van verduurzaming. U kunt hierover contact opnemen via info@vng.nl.

Ook elf andere sectoren, waaronder onderwijs (PO/VO), sport en monumenten leveren binnenkort hun sectorale routekaarten en scenario’s op. De VNG zorgt voor de juiste afstemming met deze processen.

Op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, is het Kennis- en innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed gelanceerd. Hierin bundelt een aantal sectoren de kennis over verduurzaming, mede door praktijkvoorbeelden te delen en vragen te beantwoorden.