Verbetertraject WMO hulpmiddelen binnenkort van start

Zaterdag 12 oktober besteedt het programma Kassa aandacht aan de problematiek die mensen ervaren met de verstrekking van WMO hulpmiddelen. 

Vrijdag 11 oktober kwam het programma daarom naar het VNG-bureau om daar een Zwartboek met een aantal verzamelde berichten betreffende deze problematiek te overhandigen.

Zeker bij de groep ernstig meervoudig gehandicapten duurt het soms erg lang voor de hulpmiddelen en rolstoelen geleverd kunnen worden. Wij nemen deze signalen zeer serieus. Samen met VWS, ZN en Firevaned is de VNG dan ook bezig met een verbetertraject voor de verstrekking van hulpmiddelen. Dit traject zal binnenkort van start gaan. 

Verhuizing met Wmo hulpmiddelen van de ene gemeente naar de andere gemeente zou overigens geen probleem meer moeten zijn. De hulpmiddelenleveranciers hebben daarover inmiddels onderling afspraken gemaakt.