Terugblik VNG Commissie Informatiesamenleving mei 2019

De Commissie Informatiesamenleving vergaderde op donderdag 16 mei 2019. De volgende onderwerpen kwamen onder meer aan bod: digitale veiligheid, smart society, code goed digitaal bestuur, 5G, en de invloed van technologische veranderingen op gemeentelijk P&O-beleid.

Digitale veiligheid

Veiligheidsvraagstukken en respons op cyberincidenten vragen steeds meer om samenhangende bestuurlijke aandacht. Het idee is te komen tot een gemeentelijke cyberagenda, waarbij een mindmap het gesprek tussen bestuurder en CISO kan ondersteunen. 

Smart Society – betrekken kleine en middelgrote gemeenten

Op initiatief van Cie-lid Bram Diepstraten (wethouder Velsen), om kleine en middelgrote gemeenten meer te betrekken bij het concept van Smart Society, werd enthousiast ontvangen. Gemeenten Teylingen, Tholen, Hardinxveld-Giessendam en Bloemendaal denken graag mee met Velsen om te komen tot een pragmatische en toegankelijke aanpak, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande structuren en standaarden. 

Code goed digitaal bestuur

In het kader van het Interbestuurlijk Programma (IBP) is een project gestart om te komen tot deze code, die moet  bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar bestuur. De huidige code goed openbaar bestuur wordt geactualiseerd, met name in het licht van de digitalisering. De bedoeling is dat de code bekender, toegankelijker en meer aansprekend wordt. Aandacht werd gevraagd voor het belang van een code voor waarden en de complexiteit van het beargumenteerd bepalen van normen. 

5G

De Commissie nam kennis van de laatste ontwikkelingen. De veiling van de 5G-frequenties grote zal grote invloed hebben op de openbare ruimte (zoals bijv. beschermd stadsgezicht) en dus op gemeentelijke regelgeving.

Invloed technologische veranderingen op gemeentelijk P&O-beleid

Technologische veranderingen hebben gevolgen voor de rechtspositie van gemeentemedewerkers, en voor het HRM- en organisatiebeleid. Hieraan zal de komende tijd door het College van Arbeidszaken, samen met Team Informatiesamenleving, aandacht worden besteed.

Meer informatie