Regeling HUS: nog 2 weken de tijd om pgb-houders te melden

Zoals eerder gemeld, moeten per 1 mei alle pgb-houders voldoen aan de Wet minimumloon (Wml) óf gebruik maken van de nieuwe regeling Hulp uit sociaal netwerk (HUS). Gaat u – en pgb-houders in uw gemeente – gebruik maken van de HUS? Geef de budgethouders dan voor 26 april door aan de SVB!

De SVB moet vanaf 1 mei handhaven op de Wml voor alle budgethouders. Zorgovereenkomsten die dan niet voldoen aan de Wml worden stopgezet: er wordt dan niet uitbetaald. Als u gebruik gaat maken van de HUS, geef dan voor 26 april door aan de SVB om welke budgethouders het gaat (via de portal), u heeft dan nog de tijd om de verordening aan te passen tot 1 juli 2019.

Ledenbrief en bericht

In een eind vorig jaar verzonden ledenbrief gingen we in op de regeling en wat gemeenten, samen met de betreffende budgethouder, moeten doen vóór 1 mei. In een bericht van 28 maart hebben we de gevolgen van de regeling samengevat en de te ondernemen acties door gemeenten op een rij gezet.

Wel gebruik van de regeling HUS:

  • Ga in gesprek met de budgethouders die tot 1 mei nog onder de uitzonderingscategorie vallen en beoordeel per situatie wat past voor de budgethouder.
  • Zorg dat alle budgethouders vóór 1 mei 2019 voldoen aan de Wml, óf gebruik gaan maken van de regeling HUS.
  • Geef vóór 26 april 2019 door aan de SVB welke budgethouders gebruik gaan maken van de HUS. Dit kan via het SVB portal.
  • Neem de regeling HUS op in uw verordening vóór 1 juli 2019.

Geen gebruik van de regeling HUS:

  • Wanneer u als gemeente geen gebruik maakt van de regeling moeten andere oplossingen worden gezocht om alle pgb-houders met ingang van 1 mei aan de Wml te laten voldoen.
  • Ga daartoe in gesprek met de pgb-houders die tot 1 mei nog onder de uitzonderingscategorie vallen om per situatie te beoordelen wat past voor de budgethouder.