Proef koppelt omgevingsvisie en Global Goals

Binnenkort start de VNG met een aantal gemeenten een praktijkproef om de Global Goals, de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, te gebruiken als afwegingskader bij het opstellen van de gemeentelijke omgevingsvisie. Belangstellende gemeenten kunnen zich nog aansluiten.

De VNG ondersteunt gemeenten bij de invoering van de omgevingswet, onder meer door het samen met gemeenten opzetten en uitvoeren van praktijkproeven. Een belangrijke uitdaging is hoe de fysieke leefomgeving integraal te benaderen en sectorale thema’s zoals energietransitie, erfgoed, gezondheid en luchtkwaliteit een evenwichtige plek te geven in de omgevingsvisie.

SDGs

De wereldwijde duurzaamheidsagenda zoals uitgedrukt in de Global Goals gaat eveneens uit van een integrale aanpak waarbij de fysieke, sociale en economische aspecten van duurzaamheid met elkaar in balans zijn. In de praktijkproef willen we daarom verkennen en uitwerken hoe de Global Goals als afwegingskader zijn te gebruiken bij het formuleren van de omgevingsvisie. Belangrijke vraag daarbij is hoe je integraal kunt werken en toch tot keuzes en prioriteiten komt. Hoe ziet een samenhangende bestuurlijke afweging er dan uit?

Proef

De deelnemende gemeenten gaan met deze insteek aan de slag in vier bijeenkomsten binnen ongeveer drie maanden. Tussen de bijeenkomsten wordt in de eigen gemeente gewerkt met het materiaal dat in de bijeenkomsten is ontwikkeld. De vragen en inzichten die dat oplevert zijn weer input voor de volgende bijeenkomst. Het hele proces wordt georganiseerd door de VNG en er is externe begeleiding bij en tussen de bijeenkomsten. De praktijkproef moet op die manier ook voor andere gemeenten toepasbare inzichten en praktijkervaringen opleveren.

Meer informatie