Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet: graag uw inbreng
26 februari - De internetconsultatie voor het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet is 25 februari gestart. Met de Aanvullingswet geluid en het Aanvullingsbesluit geluid wil het kabinet de geluidsregels voor wegen, spoorwegen en industrieterreinen inbouwen in het stelsel... Lees verder
Geschillencommissie Sociaal Domein van start
26 februari - Gemeenten en (jeugdhulp)aanbieders kunnen sinds kort terecht bij de Geschillencommissie Sociaal Domein. De commissie fungeert als laagdrempelig loket voor het beslechten van geschillen over het woonplaatsbeginsel en over geschillen tussen een gemeente... Lees verder
Wijziging Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen
26 februari - Op 15 februari 2019 is het Verzamelbesluit openbaar bestuur 2019 in het Staatsblad gepubliceerd. Artikel III van dit besluit bevat een aantal wijzigingen van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen. Verruiming kostencomponenten naheffingsaanslag Op... Lees verder