VROMI-project Sint Maarten succesvol afgerond
18 juli - Het aantal milieu-inspecties en -rapportages en het aantal uitgegeven bouwvergunningen is gestegen en de achterstanden in de verlengingsprocedure voor erfpachtcontracten zijn weggewerkt. Dat zijn de resultaten van het onlangs afgeronde project Technical... Lees verder
VNG met leden in gesprek over Klimaatakkoord
17 juli - Op de Buitengewone Algemene ledenvergadering (BALV) van 29 november wordt het Klimaatakkoord ter besluitvorming voorgelegd aan gemeenten. In aanloop naar de BALV gaat de VNG in gesprek met gemeenten om het akkoord,... Lees verder
Bereid u voor op de Wet verplichte GGZ
16 juli - Per 1 januari 2020 is de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) van kracht, de opvolger van de Wet Bopz. Gemeenten bereiden zich voor op de nieuwe wet en moeten daarbij beleidsafwegingen maken.... Lees verder
Spiekbriefje omgevingsplan beschikbaar
16 juli - De VNG stelt spiekbriefjes op voor de kerninstrumenten van de Omgevingswet. Het spiekbriefje omgevingsplan is nu beschikbaar. Eerder werd een spiekbriefje voor het programma en de omgevingsvisie gepucliceerd. Veel gemeenten zijn op... Lees verder
Terugblik Commissie Financiën, 27 juni 2019
16 juli - Op 27 juni vergaderde de commissie Financiën. Er is gesproken over onder andere de gelden Jeugd, specifieke uitkering Sport, het uitkeringsstelsel en de tegenvallende meicirculaire. Gelden Jeugd In de commissie is uitgebreid gesproken... Lees verder