Minimale acties Omgevingswet

Naast de ‘Roadmap invoering Omgevingswet’ is er nu ook een ‘overzicht Minimale acties’ beschikbaar. Dit geeft weer wat gemeenten minimaal gedaan moeten hebben voor 1-1-2021 om voorbereid te zijn op de Omgevingswet.

Alleen al dit minimum betekent een forse inspanning. Bovendien is dit minimum niet het enige dat we gemeenten adviseren om te doen. Zo is in het bestuursakkoord de afspraak vastgelegd dat bij inwerkingtreding van de Omgevingswet het huidige dienstverleningsniveau gehandhaafd blijft. Dat vraagt aanvullende acties. Hiernaast is het aan te bevelen om in de periode tot 1-1-2021 ook alvast andere voorbereidingen op de inwerkingtreding van de wet te treffen, omdat deze de transitie vanaf 1-1-2021 (kunnen) vergemakkelijken en/of versnellen. De adviezen van de VNG over aanvullende acties (bovenop het minimum) vindt u eveneens in het document ‘Minimale acties Omgevingswet’. Een uitgebreid overzicht van alle activiteiten ter voorbereiding op de Omgevingswet vindt u in de Roadmap. 

Meer informatie

U vindt het overzicht ‘Minimale acties Omgevingswet’ op vng.nl/omgevingswet.