Landelijke enquête over gemeentelijk vastgoed

Om meer zicht te krijgen op het gemeentelijk vastgoed en de mogelijkheden dit te verduurzamen, houdt Bouwstenen voor Sociaal ook dit jaar een landelijke enquête onder gemeenten. Heel fijn als u daaraan ook meedoet!

De enquête gaat over de ervaring van gemeenten met de informatieplicht volgens de Wet milieubeheer, de aanpak van de verduurzaming en het informatiemanagement dat nodig is om goede beslissingen te kunnen nemen, bijvoorbeeld over investeringen.

Basis voor gesprek

De resultaten geven gemeenten inzicht in de stand van zaken in de eigen gemeente ten opzichte van andere en vormen de basis voor diverse gesprekken op regionaal en landelijk niveau, onder andere over de uitwerking van het Klimaatakkoord. Individuele gemeenten zijn hierin niet herkenbaar. De gegevens zijn vertrouwelijk. De resultaten het onderzoek uit 2018 zijn hier te bekijken.

Fijn als u meedoet!

Invullen kost ongeveer een half uur. De meeste vragen kunnen gemeenten waarschijnlijk zo invullen op basis van parate kennis. U vindt de online enquête op www.bouwstenen.nl/enquetevragen2019.