Hulp bij vragen over veiligheid politieke ambtsdragers

Vandaag, 3 april, is in Zeist het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur gepresenteerd. Burgemeesters, wethouders en raadsleden die geconfronteerd worden met vraagstukken rondom de eigen veiligheid (intimidatie, bedreiging, agressie en geweld) kunnen bij dit team terecht.

Hoe werkt het?

U kunt vertrouwelijk contact opnemen met een van de contactpersonen van het Ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit vertrouwenspersonen van de beroeps- en belangenverenigingen van burgemeesters, wethouders en raadsleden.

Deze contactpersoon denkt met u mee, adviseert en schakelt waar nodig netwerkpartners in. Dit netwerk van vak-/ambtsgenoten en ervaringsdeskundigen in de regio is beschikbaar voor snelle, praktische adviezen. Ook kunnen experts op het gebied van bijvoorbeeld beveiliging, rechtshulp en nazorg worden ingeschakeld.

Meer informatie