Gemeenten in de knel door oplopende tekorten sociaal domein

Gemeenten voelen er niets voor om mee te werken aan de ambitieuze voornemens van het kabinet-Rutte III op het gebied van verduurzaming en energietransitie, als niet eerst wordt gepraat over de financiële ‘graten in de keel’ van het sociaal domein.

Dit zegt Algemeen directeur van de VNG Jantine Kriens. Ongeveer een kwart van alle 388 gemeenten kampt met grote tekorten op vooral de jeugdzorg, en er zijn volgens Kriens signalen dat dit aantal nog verder oploopt.

Aan de vooravond van het Kamerdebat over de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken – inclusief het gemeentefonds – doet de VNG in Het Financieele Dagblad een oproep aan politiek Den Haag om oog te hebben voor de nood. 

De jeugdzorg is in 2015 gedecentraliseerd naar de gemeenten. Nu die zorg ‘dichtbij’ is georganiseerd, komen problemen eerder aan het licht en ontstaat in eerste instantie groei.

Gemeenten hebben de afgelopen jaren al hun reserves aangesproken. Als het kabinet de gewenste energietransitie voor elkaar wil krijgen en daarvan ook investeringen van de gemeenten verwacht, moeten de decentralisaties goed worden afgerond.

Lees het volledige interview in Het Financieele Dagblad