Gemeenten hebben veel werk aan bestrijding processierups

Gemeenten zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met het verwijderen van de eikenprocessierups. Ongeveer 75% van de gemeenten geeft aan dat minstens een kwart van de bomen zijn aangetast door de eikenprocessierups. Dit blijkt uit een enquête die de VNG heeft gehouden onder alle gemeenten.

De meerderheid van de gemeenten bestrijdt de rups zowel preventief, als op het moment van signalering. Eén derde van de ondervraagde gemeenten onderneemt alleen actie als de rups wordt gesignaleerd.

Situationele bestrijding

Op het moment van signalering kiezen de gemeenten ervoor om het nest weg te zuigen. Hoewel de meeste gemeenten deze methoden als redelijk tot zeer effectief ervaren, is het wel zeer arbeidsintensief en daarmee een behoorlijke kostenpost. De kosten voor bestrijding lopen flink uiteen, met uitschieters tot enkele tonnen bestrijdingskosten per gemeente. Om het effect van de bestrijding te vergroten doen gemeenten een beroep op terreineigenaren om mee te doen aan de bestrijding. 

Preventieve bestrijding

Steeds meer gemeenten bestrijden de rups ook preventief met een biologisch bestrijdingsmiddel en het bevorderen van de natuurlijke vijanden, zoals de sluipwesp en de koolmees. Ook een divers plantenbestand is een beproefde methode, zodat de natuurlijke vijanden van de rups weer in toenemende mate rond de eikenbomen aanwezig zijn.

Ervaringen delen

De VNG heeft een forum geopend waar gemeenten hun ervaringen en expertise over de bestrijding van de rups kwijt kunnen. We hopen dat daarmee de kennis over een preventieve en effectieve bestrijding breed gedeeld wordt, waardoor de overlast van de rups vermindert.

Meer informatie