Geerten Boogaard benoemd tot Thorbecke-hoogleraar

Per 1 mei volgt Geerten Boogaard Job Cohen op als bijzonder hoogleraar decentrale overheden aan de Universiteit Leiden. De benoeming geldt voor 5 jaar. De VNG, die de Thorbeckeleerstoel ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan cadeau kreeg van het ministerie van BZK, is blij met de benoeming van Boogaard.

Geerten Boogaard heeft heel veel ervaring op het terrein van de decentrale overheid. De VNG ziet uit naar de uitkomsten van de onderzoeken die de komende jaren volgen

Aldus Algemeen directeur Jantine Kriens in reactie op de benoeming. 

Reden instellen leerstoel

In 1987 is de leerstoel ingesteld omdat men vond dat er op de universiteiten te weinig aandacht werd geschonken aan de gemeente, terwijl dat in het licht van de bestuurlijke decentralisatie van toen wel nodig werd gevonden. Met de grote decentralisaties in 2015 is dat niet anders geworden.

Door een verdubbeling van de aanstelling naar twee dagen per week ontstaan nieuwe kansen voor onderzoek en onderwijs.

Nieuw onderzoek en verdiepend vak inrichting openbaar bestuur

Geerten Boogaard: ‘Cohen heeft de leerstoel de afgelopen jaren veel uitstraling gegeven. Nieuwe mensen betrokken, nieuwe verbindingen gelegd en nieuwe thema’s geagendeerd. Net als Cohen zal ik in de grote vakken het onderwijs in het decentralisatierecht verzorgen en de scripties op dat onderwerp begeleiden. Maar er is nu ook ruimte voor een nieuw verdiepend vak in de master over de inrichting van het openbaar bestuur. Daarin kan ik mooi de verbinding leggen met nieuw onderzoek. ’

Meer informatie