Europese bescherming en promotie van de ombudsman

De bescherming en promotie van de ombudsman staat centraal in de ‘Principes van Venetië’. Harald Bergmann presenteerde dit document bij de plenaire vergadering van het Congres van Lokale en Regionale overheden van de Raad van Europa op 31 oktober.

Hij deed dat samen met de voorzitter van de commissie van Venetië. Bergmann is woordvoerder mensenrechten van de Nederlandse delegatie van het Congres en tevens burgemeester van Middelburg. Hij zei in zijn speech aan dat de ombudsman een sleutelfiguur is in een staat die gebaseerd is op democratie, de ‘rule of law’, respect voor mensenrechten en goed bestuur. 

Mogelijkheden voor gemeenten

‘De principes van Venetië bieden lokale overheden nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld in het geval van een conflict met een hogere overheid. De principes maken ruimte voor toezicht op publieke organisatie en vergroten tegelijkertijd publiek vertrouwen in lokale en regionale overheden’. 

Checklist 

In meer dan 140 landen is er een ombudsman op lokaal, regionaal of nationaal niveau actief met verschillende competenties. De Commissie van Venetië heeft zijn 25 principes gebaseerd op de praktijk van ombudsman-instituties in verschillende landen. De 25 principes bieden een checklist met punten waar een goed functionerende ombudsman aan zou moeten voldoen. Denk aan de aanstelling van de ombudsman, de financiële en materiële basis voor zijn activiteiten en de manier van werken. 

Resolutie 

Het Congres heeft een resolutie aangenomen die de principes neerzet als een relevant internationaal referentiekader. In de principes worden de essentiële juridische principes voor een goed functionerende ombudsman op alle overheidsniveaus uiteengezet. 

Meer informatie