Consultatie Aanvullingsbesluit Natuur

De VNG roept gemeenten op, om met spoed deel te nemen aan de consultatie Aanvullingsbesluit Natuur.

Het kabinet wil de Wet natuurbescherming integreren met de Omgevingswet, zodra die wet in werking treedt. De Omgevingswet heeft een meer kaderstellend karakter dan de Wet natuurbescherming. Daarom zullen veel inhoudelijke regels van de Wet natuurbescherming in het Aanvullingsbesluit natuur een plek krijgen. De consultatie over dit aanvullingsbesluit is gestart op 29 januari.

VNG reactie

De VNG bereidt een bestuurlijke reactie op het aanvullingsbesluit natuur voor. Uw bijdrage aan de VNG-reactie waarderen wij zeer. Zo kunnen we een breed gedragen reactie indienen. U kunt uw reactie tot en met 1 maart 2019 sturen naar: omgevingswet@vng.nl onder vermelding van “Inbreng VNG-reactie Aanvullingsbesluit natuur”. Wij vragen u daarvoor gebruik te maken van bijgevoegd Excel-formulier. Hieronder is ook een leeswijzer bijgevoegd, die kan helpen om de systematiek van de Omgevingswet beter te begrijpen.

Aanvullingsbesluit

Onderwerpen die in het aanvullingsbesluit aan bod komen, zijn onder andere:

  • de bevoegdheidsverdeling
  • regels over de gebiedsbescherming
  • soortenbescherming
  • handel in en bezit van dieren en planten
  • houtopstanden.

Meer informatie