Civiel-militaire samenwerking: zijn gemeenten er klaar voor?

De operationele samenwerking tussen het Ministerie van Defensie en gemeenten of veiligheidsregio’s op het gebied van bijstand bij crises of kleinere incidenten is niet meer weg te denken. Maar openbaar bestuur en militairen hebben nog veel vragen aan elkaar. 

Dat bleek uit een workshop op 21-23 mei van het Eerste (Duits-Nederlandse) Legerkorps in Münster, waar over Civiel-Militaire samenwerking (CIMIC) waar VNG International en Veiligheidsregio Utrecht aan mee deden. Hier wisselden deelnemers van gedachten met internationale partners afkomstig uit diverse NAVO-lidstaten.

Uit de workshop bleek dat openbaar bestuur en militairen nog veel vragen aan elkaar hebben en op veel momenten verschillende talen spreken. 

Zo kan een NAVO-lidstaat in de problemen raken, waarbij ook gemeenten verplicht ondersteuning moeten leveren aan het mobiliseren van de NAVO-krijgsmacht. Bovendien is de kans aanwezig dat onze eigen krijgsmacht in Nederland gemeenten niet dat kan bieden wat er wordt verwacht of wat we zijn gewend. Dit komt dan door mogelijke indirecte gevolgen van een grote internationale crisis, bijvoorbeeld door cyberaanvallen. Zo constateerde de Rekenkamer laatst dat Nederlandse vitale waterwerken niet waterdicht zijn op het gebied van cybersecurity.

Er is nog veel werk te doen om aan de burgers uit te kunnen leggen dat ook zij te maken kunnen krijgen met lagere niveaus van dienstverlening en mobiliteit in het geval van een grote crisis in een NAVO-lidstaat. Op zo’n moment is de overheid en NAVO-lidstaat afhankelijk van diensten van private partijen voor bijvoorbeeld transport of ICT.

Meer informatie: