Archieven

Vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak

3 augustus 2016 VNG nieuws
Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft bekend gemaakt dat er aanpassingen worden gedaan in de Participatiewet en Wet banenafspraak. Deze vereenvoudigingen staan nu in een overzichtelijke schema. Schema In dit schema staan: De maatregel De omschrijving van de maatregel Wanneer deze maatregel naar verwachting wordt geëffectueerd Meer informatie Overzicht vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak (juli 2016) VNG... Lees verder

Sociale zekerheid: Eigenrisicodragerschap WGA Deel 1

3 augustus 2016 VNG nieuws
Gemeenten doen er goed aan zich af te vragen hoe zij omgaan met de kosten van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van hun (ex-) werknemers. Vanaf 1 januari 2017 kunnen werkgevers dit financiële risico voor het eerst helemaal zelf dragen. Niet alleen voor vast- maar ook voor tijdelijk personeel. Aanvraag eigenrisicodragerschap De komende tijd zullen wij dit toelichten... Lees verder

Meest recente versie van de model-APV

3 augustus 2016 VNG nieuws
Omdat de Sdu technische problemen ondervindt met de model-APV in de Kennisbank decentrale regelgeving (Kder), staat momenteel de ‘oude’ versie nog in de databank. De Sdu zoekt met spoed naar een oplossing voor dit probleem. Het downloadbare Word-bestand op de Kder is wel correct. Meer informatie Hieronder de de meest recente versie van de model-APV (met toelichting). De zomeractualisatie en de... Lees verder

Nieuwsbrief VNG Internationaal, juli 2016

3 augustus 2016 VNG nieuws
In de meest recente aflevering van de Nieuwsbrief VNG Internationaal vindt u nieuws over onder meer de Global Goals gemeente campagne, de bijeenkomst over internationaal beleid op 17 november in Utrecht en de derde VN-conferentie (dit najaar) over duurzame stedelijke ontwikkeling (Habitat III). Met de nieuwsbrief biedt VNG Interational een platform voor het delen van informatie... Lees verder

Beroepsopleiding Gemeentejuristen: iets voor u?

3 augustus 2016 VNG nieuws
Ervaart u ook dat er steeds zwaardere eisen aan gemeenten worden gesteld? Taken op het gebied van zorg, werk en inkomen zijn gedecentraliseerd, en er komt een omvangrijke wetgevingsoperatie aan op het gebied van het omgevingrecht. Om een goed antwoord op deze ontwikkelingen te kunnen geven, moet u als gemeentejurist beschikken over optimale kennis en vaardigheden. Beroepsopleiding De... Lees verder

Factsheet Familiegroepsplan is nu beschikbaar

3 augustus 2016 VNG nieuws
Het familiegroepsplan is een belangrijk instrument in de Jeugdwet. Daarin is vastgelegd dat gezinnen de mogelijkheid krijgen een familiegroepsplan op te stellen, samen met familie, vrienden en anderen uit de sociale omgeving van de jongere. Hierover is nu een actueel factsheet beschikbaar.  De Jeugdwet beoogt dat gezinnen zoveel mogelijk zelf (met hun netwerk) problemen in de... Lees verder

Meelezers gezocht bij ontwikkelen lesmateriaal over dementie

2 augustus 2016 VNG nieuws
Alzheimer Nederland voorspelt dat het aantal mensen met dementie de komende jaren flink zal stijgen: van 260.000 op dit moment, naar 400.000 in 2040. Het is daarom belangrijk dat iedereen weet hoe met dementerende mensen om te gaan.  Iedereen kan een steentje bijdragen aan de dementievriendelijke samenleving. Er zijn ook een aantal gemeenten die hebben verklaard zich extra in... Lees verder

VoorZorg-programma voor tienermoeders, ook in uw gemeente?

2 augustus 2016 VNG nieuws
De kwetsbare groep jonge moeders tot 25 jaar en hun baby’s ondersteunen, dat doet het programma VoorZorg. VoorZorg is een kosteneffectieve interventie, die op dit moment wordt uitgevoerd door negen JGZ organisaties in zo’n 49 gemeenten.   De preventie van kindermishandeling en ernstige ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen staat in Nederland volop in de belangstelling. Vooralsnog... Lees verder

Lessen voor gemeenten uit strafzaak Pgb-fraude

2 augustus 2016 VNG nieuws
De rechter heeft op 28 juli jl. uitspraak gedaan in de zaak-Marque. Een psychiater en een handlanger kregen daarbij forse celstraffen opgelegd voor omvangrijke zorgfraude. Valse diagnoses Poortwachtersrol gemeenten Juiste indicaties en herkennen signalen Ondersteuning bij signalen Meer informatie Voor gemeenten een interessante zaak vanwege de poortwachtersrol Wmo2015 en Jeugdwet. Valse diagnoses In de zaak-Marque... Lees verder

Veelgestelde vragen cliëntervaringsonderzoek Wmo

2 augustus 2016 VNG nieuws
Gemeenten moeten jaarlijks onderzoeken hoe cliënten de (kwaliteit van de) maatschappelijke ondersteuning ervaren. De vragen die we hierover in de loop van de tijd binnenkregen, zetten we op een rij in ‘Vragen & antwoorden cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015’. Onderwerpen Meer informatie Zie ook NB: het gaat hier om een in juli 2016 geactualiseerd overzicht van een... Lees verder

Drie praktijkverhalen over opvang van vluchtelingen

2 augustus 2016 VNG nieuws
Hoe zit het met vluchtelingen en gezondheid? Wie neemt daarin het voortouw? Hoe creëer je draagvlak voor tijdelijke huisvesting? En wat betekent het om 35 statushouders in één pand te huisvesten? Meer informatie Drie verhalen uit de praktijk, van drie verschillende gemeenten die vluchtelingen opvangen. Renske Feikema van de gemeente Bloemendaal geeft tien tips voor... Lees verder

Inspraak Nederlandse steden in Urban Agenda Habitat III

28 juli 2016 VNG nieuws
De Verenigde Naties stellen dit najaar de nieuwe (derde) wereldwijde Stedelijke Agenda (New Urban Agenda Habitat III) vast. Nederlandse steden hebben invloed op deze nieuwe agenda door via de VNG hun stem te laten horen. VNG-inbreng Voorwaarden voor succes  Erkenning en waardering Meer informatie Habitat III reflecteert nieuwe stedelijke uitdagingen en oplossingen. Behalve invloed op internationaal beleid en programma’s... Lees verder

Pact van Amsterdam is vastgesteld

31 mei 2016 VNG nieuws
Steden krijgen een sterkere positie in Europa. Dat hebben de steden, de Europese Commissie en alle 28 lidstaten afgesproken in het Pact van Amsterdam. Het Pact is vastgesteld bij een informele ministersbijeenkomst in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.  Nederland heeft zich als EU-voorzitter ingezet voor het concretiseren van de Europese Urban Agenda.  Leefbare stad Minister Plasterk van... Lees verder

Bij geslachtswijziging: nieuw rijbewijs aanvragen

8 maart 2016 VNG nieuws
Het blijkt niet bij alle gemeenten bekend dat bij geslachtswijziging – behalve een nieuw paspoort en/of ander identiteitsbewijs – ook een nieuw rijbewijs moet worden aangevraagd. Door geslachtswijziging verliezen rijbewijzen hun geldigheid (Wegenverkeerswet, art. 123: aanhef en 1e lid onder g). Het is van belang om betrokkenen hier nadrukkelijk op te wijzen vanwege de mogelijke gevolgen van juridische, financiële en praktische aard. Rijbewijzenregister... Lees verder

Wmo-toezicht: uitkomsten werkconferentie Gelderland-Zuid

2 februari 2016 VNG nieuws
Hoe bepalen en bewaken we de kwaliteit van maatschappelijke ondersteuning? In de regio Gelderland-Zuid kwamen gemeenten, GGD, zorgaanbieders en burger- en klantengroepen november vorig jaar bijeen om hierover met elkaar te discussiëren. De gemeenten in de regio Gelderland-Zuid hebben het Wmo-toezicht om de volgende redenen belegd bij GGD Gelderland-Zuid: De GGD heeft ervaring met toezicht. De GGD is bekend met de... Lees verder

Annemarie Jorritsma stopt in juni 2015 als VNG-voorzitter

27 november 2014 VNG nieuws
VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma maakte vandaag bekend dat zij geen nieuwe termijn als burgemeester van Almere ambieert. Daarmee eindigt in juni 2015 ook haar voorzitterschap van de VNG. De leden van de VNG (alle gemeenten zijn lid) kiezen in de Algemene Ledenvergadering van 3 juni een nieuwe voorzitter. Voorrecht Annemarie Jorritsma is sinds 1 januari 2008 het... Lees verder