Cao Gemeenten aangemeld: definitieve tekst

De Cao Gemeenten is dinsdag 5 november aangemeld bij het ministerie van SZW. Dit is de definitieve cao-tekst die op 1 januari 2020 gaat gelden. In deze definitieve tekst staat een aantal aanpassingen ten opzichte van versie 2.0, die op 1 juli 2019 was gepubliceerd.

In de leeswijzer staat een overzicht van die aanpassingen.

Hieronder staan links naar:

  1. Cao Gemeenten van 1 januari 2020 – januari 2021
  2. Leeswijzer met de aanpassingen ten opzichte van de Cao Gemeenten 2.0 van 1 juli 2019

Geen nieuwe transponeringstabel en interactieve pdf

  • Er is geen nieuwe transponeringstabel. De laatste versie van de transponeringstabel is die bij versie 2.0 van 1 juli 2019.
  • Er is geen interactieve pdf. In plaats daarvan bereiden de VNG en de vakbonden een interactieve website met de cao voor. Die website is er uiterlijk 1 januari 2020.