Blog omgevingswet: Wa kost da?

Uiteraard moet er worden nagedacht en gesproken over de centen. Niet alleen over de (incidentele) kosten voor de implementatie van de Omgevingswet, maar ook over de structurele na 2021. Maar wat mogen ambities kosten, hoe weeg je ze, wat zijn ze je waard?

Want er zijn nogal wat keuzes te maken en ook al is niet alles financieel te vertalen, uiteindelijk heeft de raad het budgetrecht en stuurt hij door geld beschikbaar te stellen. Dat schrijft Pascale zich af in haar blog voor de VNG Raadsledennieuwsbrief van augustus.

Pascale Georgopoulou is verbonden aan het Programma Invoering Omgevingswet van de VNG, daarvoor was ze raadsgriffier bij de gemeente Amstelveen.

Meer informatie