Blog Jeroen Kwint: Hoe eerder aan tafel hoe beter!

In Lelystad wordt met het loket Nieuwe initiatieven gewerkt. Als er een nieuw verzoek binnenkomt betrekt het loket alle relevante beleidsterreinen erbij. Die maken een quick scan waarin ze hun advies geven. Die adviezen worden binnen 2 à 3 weken een integraal advies. 

Jeroen Kwint, regisseur omgevingsvergunningen gemeente Lelystad, wil ook graag andere partijen bij de keten erbij betrekken: de provincie, waterschap, ontwikkelaars, RWS, belanghebbenden, brandweer, gezondheidszorg, etc. Hij nam deel aan een regiosessie over de omgevingstafel. De omgevingstafel is een concept waarbij complexe in 8 weken afhandelen in plaats van 26 weken. Integraal getoetst vanuit de ‘hoe kunnen we dit initiatief mogelijk maken’-gedachte.