Bekendmaking kandidaten vacatures VNG-bestuur en -commissies

De adviescommissie Governance heeft op 24 oktober kandidaten voorgedragen voor in totaal 11 vacatures in VNG-bestuur en -commissies. Voor twee vacatures in het College voor Arbeidszaken waren er geen benoembare kandidaten.

In deze ledenbrief ontvangt u een toelichting op de voordracht van de adviescommissie en de verdere procedure richting besluitvorming in de Buitengewone ALV van 29 november 2019.

Tegenkandidaten

Daarbij wordt de mogelijkheid geopend tot het stellen van tegenkandidaten voor de kandidaten die door de adviescommissie zijn voorgedragen. Tegenkandidaten kunnen worden gesteld tot uiterlijk vrijdag 8 november 2019.