Diensten

SSC DeSom is voor de zes gemeenten en WerkSaam WF de dienstverlener binnen het brede vakgebied ICT. DeSom biedt:

  • continuïteit in de dienstverlening;

  • informatiebeveiliging: door de toenemende digitalisering is het zorgvuldig omgaan met de informatie en gegevens van burgers en organisaties voor gemeenten van groot belang;

  • technisch telefoonbeheer: de zes gemeenten en WerkSaam maken gebruik van dezelfde telefooncentrale. DeSom verzorgt het technisch beheer van deze telefooncentrale;

  • participatie in en vormgeven van grote ICT-projecten om veranderingen bij afnemers te ondersteunen;

  • hoogwaardig advies op het gebied van ICT;

  • het coördineren en eventueel aanbesteden van de ICT-inkoop;

  • het beheren en onderhouden van de ICT-infrastructuur.

En verder:

  • functioneel beheer;

  • technisch applicatiebeheer;

  • werkplekbeheer.

De Som (9) kopie