'Zero tolerantie voor belangenverstrengeling'

Belangenverstrengeling ondermijnt het gezag en het functioneren van de overheid. Een transparant personeelsbeleid en procedures voor het melden van belangenverstrengeling zijn noodzakelijk, zegt Wilma Delissen, burgemeester van gemeente Peel en Maas.

Voor de Raad van Europa was zij rapporteur op dit thema. Haar rapport, Fighting nepotism within local and regional authorities, presenteerde zij op 2 april in Straatsburg op de 36e zitting van het Congres voor Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa.

Omslag in denken

De houding ten opzichte van belangenverstrengeling verschilt per lidstaat, afhankelijk van hun administratieve cultuur. Daarom is ook een omslag in denken nodig, die leidt tot zero tolerantie, zei Delissen. 

Preventie

Het rapport richt zich op preventie van belangenverstrengeling en geeft een overzicht van goede voorbeelden en instrumenten voor de signalering en aanpak van belangenverstrengeling en is onderdeel van een serie van onderzoeken rondom transparantie, belangenverstrengeling en bescherming van klokkenluiders.

Meer informatie