Wmo: resultaatgericht werken mét waarborgen rechtszekerheid

Zoals eerder gemeld, stuurde minister Hugo de Jonge (VWS) de Tweede Kamer vrijdag een brief over resultaatgericht werken in de Wmo 2015 in het licht van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). De VNG is positief over de brief, waarin de minister een wijziging van de Wmo voorstelt.

Met de wetswijziging wordt de rechtszekerheid voor inwoners beter verankerd wanneer gemeenten een te behalen resultaat beschikken. De aanleiding voor de brief van de minister en de wetswijziging die hij voor ogen heeft, zijn uitspraken van de CRvB over resultaatgericht beschikken bij huishoudelijke ondersteuning en een uitspraak van de Raad over de vraag aan welke eisen een normenkader moet voldoen.

Resultaatgericht werken

Een groeiend aantal gemeenten werkt resultaatgericht. Hiermee wordt bereikt dat de professional samen met de cliënt kan bepalen wat op enig moment nodig is en ontstaat ruimte om de beschikbare tijd tussen cliënten te verdelen. Het beoogde resultaat staat centraal. Deze manier van werken maakt maatwerk mogelijk én draagt bij aan de met de decentralisatie beoogde doelen.

Handelingsperspectief voor gemeenten 

De VNG was betrokken bij de verkenning van VWS naar aanleiding van de CRvB-uitspraken, en is in enkele gemeenten met betrokken partijen in gesprek gegaan. Dit heeft een beeld opgeleverd hoe gemeenten nu om kunnen gaan met het voorstel van de minister om onder bepaalde voorwaarden resultaatgericht werken mogelijk te houden. Meer over dit handelingsperspectief in de Q&A waarin we ingaan op de door gemeenten meest gestelde vragen.

Meer informatie

Hieronder de Q&A en de downloadlink naar de brief van minister De Jonge.