Wijzigingen inning eigen bijdrage: informatie over gevolgen

Vanaf volgend jaar zijn er twee wijzigingen in de inning van eigen bijdragen Wmo. De AMvB wordt in september gepubliceerd, via een ledenbrief informeren we u alvast over de gevolgen van de wijzingen voor cliënten en gemeenten.

Het gaat om:

  1. Een wijziging van de eigen bijdrage bij een persoonsgebonden budget Beschermd Wonen. Het doel is dat iedereen in dezelfde woonsituatie een eigen bijdrage betaalt volgens dezelfde regels.
  2. Maatregelen met als doel om het aantal stapelfacturen verder te verminderen. (In de ledenbrief vindt u uitleg over het probleem van stapelfacturen.)

Te ondernemen acties gemeenten

De wijziging van de eigen bijdrage bij een PGB BW vraagt dit jaar nog om actie door gemeenten die het betreft. De maatregelen tot vermindering van stapelfacturen gaan over termijnen van aanlevering bij het CAK, dit vraagt aandacht voor inriching van het ‘start eigen bijdrage proces’.

Overleg over financiële gevolgen

Op de beide onderdelen is door de VNG een uitvoeringstoets gedaan, deze publiceren we binnenkort. Met het ministerie van VWS overelggen we nog over  de berekeningswijze en financiële gevolgen van de maatregelen.

Meer informatie