Wijziging Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen

Op 15 februari 2019 is het Verzamelbesluit openbaar bestuur 2019 in het Staatsblad gepubliceerd. Artikel III van dit besluit bevat een aantal wijzigingen van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen.

Verruiming kostencomponenten naheffingsaanslag

Op grond van de nieuwe tekst mogen kosten mogen in rekening worden gebracht voor zover zij ‘samenhangen met de inning van niet betaalde parkeerbelastingen’. Deze ruimere formulering betekent dat zeker is dat kosten van digitale scantechnologie ook in rekening mogen worden gebracht.

Raming van de kosten over meerdere jaren toegestaan

De raad stelt de hoogte van de naheffingsaanslag vast op basis van een raming van de jaarlijkse kosten. Omdat dit kan leiden tot jaarlijkse schommelingen, is bepaald dat de raming gebaseerd mag zijn op een gemiddelde over een periode van ten minste één en ten hoogste vier jaren. Door uit te gaan van een raming over een periode van meerdere jaren kunnen schommelingen worden beperkt.

Bepaling over chipknip vervallen

Omdat de chipkaart is afgeschaft, is de bepaling hierover in het besluit overbodig geworden.

De wijzigingen treden op 1 juli 2019 in werking.

Meer informatie