WhatsApp en gemeentelijke dienstverlening

update eerder bericht 4 november – Vanaf 7 december 2019 is het niet meer mogelijk om WhatsApp als dienstverleningskanaal te gebruiken zonder zakelijk account. Het juiste zakelijk account is (nog) niet beschikbaar voor Nederlandse gemeenten.

Het gaat hierbij om het gebruik van WhatsApp als dienstverleningskanaal voor klantcontact. Het gaat hier dus niet om het gebruik van WhatsApp tussen medewerkers persoonlijk en klanten, maar om inzet van WhatsApp als dienstverleningskanaal.

Bezig met bedenken legale alternatieven

De VNG heeft in de afgelopen periode met verschillende partijen contact gehad en heeft kennisgenomen van de situatie rondom WhatsApp. We stellen vast dat alle leveranciers van WhatsApp-dienstverlening bezig zijn met het bedenken van legale alternatieven voor het benutten van WhatsApp als extra dienstverleningskanaal.

Zakelijk App

Inmiddels adviseren leveranciers hun klanten om als alternatief de WhatsApp Zakelijk App te gebruiken. De leveranciers geven aan dat deze variant van WhatsApp zakelijk wel mag worden gebruikt door gemeenten. Op dit moment zijn er gemeenten die lieten weten hier gebruik van te gaan maken. Het betreft hier dan wel een stand alone toepassing, niet geïntegreerd in een webcare-omgeving.