Website van LangeTermijnAgenda Belastingen online

De website van de LangeTermijnAgenda Belastingen is online. De site geeft inzicht in de ontwikkelingen die de komende jaren van invloed zullen zijn op het werk van lokale belastingorganisaties. De site biedt ook een overzicht van de verschillende thema’s en initiatieven die op dit gebied spelen.

In de LangetermijnAgenda zijn ontwikkelingen schematisch weergegeven, onderverdeeld in processen, dienstverlening, wijzigingen in wet- en regelgeving en algemene ontwikkelingen. De weergave kan aangepast worden door het selecteren van deelgebieden van lokale belastingen. Alle informatie is te lezen en/of te downloaden.

Deze website is een initiatief van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB), ondersteund door de VNG en de Taskforce Samen Organiseren.

Meer informatie