Webinar voorbereiden omgevingsplan: registreer nu

Op maandag 25 november kunt u om 10.30 uur live deelnemen aan het webinar over het voorbereiden van het omgevingsplan. Het omgevingsplan bevat straks alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied.

Het webinar helpt u op weg bij uw voorbereiding op het omgevingsplan en biedt u een overzicht van de tools die VNG hiervoor heeft ontwikkeld.

Eerst de muren, dan de inrichting

Het opstellen van een omgevingsplan vraagt om een goede voorbereiding. We laten zien hoe u eerst de structuur neerzet en vervolgens aan de slag gaat met het vullen van deze structuur, bijvoorbeeld door het gebruik van staalkaarten.

Tools

Tijdens het webinar komt het casco aan de orde als voorbeeldstructuur. Wat is het en hoe kunt u het gebruiken? Vervolgens laten we aan de hand van voorbeelden zien hoe u het casco kunt vullen. Daarbij gebruiken we de online tool ‘ontwerpvragen omgevingsplan’. Deze tool geeft antwoord op vragen die aan bod komen wanneer u aan de slag gaat met het omgevingsplan. Ook is er aandacht voor nieuwe staalkaarten die binnenkort gepubliceerd worden.

Registreren

Wilt u live deelnemen aan dit webinar? Dan kunt u zich hier registreren. Tijdens de live uitzending heeft u gelegenheid om vragen te stellen. Uw vragen worden altijd beantwoord, tijdens of na de uitzending.

Webinar toepasbare regels

Op 28 november is er ook een webinar over toepasbare regels. Klik hier voor meer informatie.