Wat werkt voor Weer Thuis? Geslaagde landelijke bijeenkomst

Op 24 september vond een drukbezochte bijeenkomst plaats vanuit het Actieprogramma Weer Thuis met partner Platform 31. Tijdens de bijeenkomst stond uitstroom van beschermd Wonen en maatschappelijke opvang centraal. Uit tien regio’s waren corporaties, gemeenten en instellingen aanwezig. 

Tijdens de bijeenkomst werd antwoord gegeven op de volgende vragen:

  • Welke wetenschappelijke kennis helpt ons bij de keuzes om een goed thuis te organiseren voor mensen met psychische kwetsbaarheden?
  • Wat zijn kenmerken van de groep die uitstroomt?
  • Wat helpt om zelfstandig wonen succesvol te laten zijn?

Meer kennis van mensen en hun behoeften

Erik Dannenberg, voorzitter van Commissie Dannenberg, lichtte toe hoe we een aantal jaren geleden tot de keuze kwamen om mensen zoveel mogelijk uit de instellingen te laten uitstromen en gewoon weer in de wijk te laten wonen. Maar vooral integrale aanpak en preventie is een must. Dakloosheid moet koste wat kost voorkomen worden. Daarbij is het echt ontmoeten en in gesprek gaan met mensen die hulp nodig hebben cruciaal.

De groep kwetsbare burgers en wat zij nodig hebben, kwam uitvoerig aan de orde in het verhaal van professor Judith Wolff. Daarin wordt helder dat er soms echt meer kennis van de mensen en hun behoeften nodig is; een woning alleen is zeker niet de oplossing. Inzet van ervaringsdeskundigen is hierbij van groot belang. Ook het inzicht in de mate van zelfregulering van mensen moet verbeteren. Waar sprake is van verstoorde zelfregulering door aanhoudende stress of psychische problemen is dit het grootste afbreukrisico bij zelfstandig wonen.

Meer informatie

Heeft u vragen over regionale ondersteuning of interesse om mee te doen in het Actieprogramma? Neem contact op Karen van Bunschot: k.vanbrunschot@opvang.nl

Heeft u vragen over Platform 31? Neem dan contact op met Netty van Triest: netty.vantriest@platform31