Wat vindt u van VNG Magazine?

We zijn benieuwd naar uw mening over VNG Magazine, de VNG Nieuwsapp en de VNG Magazine-nieuwsbrief. Door het invullen van de vragenlijst kunnen we het magazine, de app en de nieuwsbrief nog beter laten aansluiten op uw informatiebehoefte.

Vul de vragenlijst uiterlijk 28 april in. Onder de deelnemers die de vragenlijst volledig invullen, verloten we twintig VVV-bonnen ter waarde van 20 euro. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Dit onderzoek is een van de vier onderzoeken die de VNG uitvoert naar de dienstverlening aan haar leden. Drie van deze onderzoeken hebben betrekking op de middelen die wij inzetten voor onze dienstverlening aan onze leden:

  • Een lezersonderzoek voor VNG Magazine;
  • Een onderzoek in twee delen naar hoe we informatie op onze website beter kunnen ontsluiten;
  • Een klantwaarderingsonderzoek naar het VNG weekoverzicht, de raadsledennieuwsbrief, ledenbrieven, handreikingen en modelverordeningen.

Het vierde onderzoek richt zich op de beeldvorming en waardering van de VNG bij onze leden en andere organisaties met wie we samenwerken.

Meer informatie