Vorming regionale mobiliteitsprogramma’s van start

Maatregelen om de mobiliteit duurzaam te maken zijn voor veel gemeenten een belangrijk middel om niet alleen te komen tot CO2-reductie maar ook om daarmee een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in bebouwde gebieden en de gezondheid van inwoners.

Nieuwe manieren van samenwerken

Maatregelen uit het concept Klimaatakkoord kunnen daar een aanzienlijke bijdrage aanleveren, maar de uitvoering hoeft niet perse afhankelijk te zijn van een definitief akkoord. Gebruik deze kans om via regionale mobiliteitsprogramma’s op een nieuwe manier met medeoverheden samen te werken en gemeentelijke mobiliteitsplannen en de uitvoering hiervan in de regio vorm te geven.

Voortbouwen

Regionale mobiliteitsprogramma’s bouwen voort op bestaande mobiliteits- en gebiedsagenda’s en bieden de mogelijkheid om het gemeentelijke beleid op mobiliteit integraal te analyseren. Uitgangspunt is dat medeoverheden gezamenlijk overleggen op welke onderwerpen beleid veranderd kan worden, waar nieuwe onderwerpen toegevoegd worden en waar door samenwerking met andere gemeenten, de provincie en het Rijk een schaalsprong op gebied van mobiliteit bereikt kan worden, ten bate van bereikbaarheid, duurzaamheid, leefkwaliteit en gezondheid. Vanuit regionale mobiliteitsprogramma’s komen in een latere fase lokale uitvoeringsplannen.

Van start 

De provincie nodigt binnenkort gemeenten uit om samen de organisatie van deze regionale mobiliteitsprogramma’s vorm te geven. Daarbij gaat u samen met andere gemeenten en de provincie in gesprek over zowel benodigde regiovorming, als ook over acties en plannen om het doel van CO2 reductie en een mobiliteitstransitie te bereiken.
 
De reden dat nu al gestart wordt is, dat met hulp van de opbrengst van deze samenwerking in het najaar stappen gezet kunnen worden in de verdere uitwerking van het Klimaatakkoord. Regionale Mobiliteitsprogramma’s en het daarmee samenhangende Nationale Mobiliteitsprogramma vormen een bruikbare en effectieve werkwijze voor de governance hiervan.