VNG toetst Klimaatakkoord bij gemeenten

Gemeenten stelden vorig jaar drie randvoorwaarden aan het Klimaatakkoord: haalbaar en betaalbaar, de juiste bevoegdheden voor gemeenten en vergoeding van toename uitvoeringslasten. Het VNG bestuur vindt dat voor deze fase op alle randvoorwaarden voldoende aanvullende afspraken zijn gemaakt.

In ledenbrief van 18 september geven wij aan welke resultaten wij hebben behaald op de drie randvoorwaarden en de aanvullende moties die zijn aangenomen in de ALV van juni 2019.

Tijdens de Buitengewone ALV van 29 november stelt het bestuur aan haar leden voor om van start te gaan met het Klimaatakkoord.

In gesprek met gemeenten

De komende maanden gaat de VNG het gesprek aan bij diverse bijeenkomsten in de regio om het oordeel van het bestuur te toetsen. Op 8 oktober is er een landelijke werkconferentie in Nieuwegein.

De opbrengst van deze gesprekken benut het bestuur bij de formulering van zijn preadvies bij het Klimaatakkoord.

Meer informatie