VNG-standpunt asbestdakverbod: financieringsoplossing nodig

Het asbestdakenverbod is belangrijk vanuit het oogpunt van volksgezondheid. De VNG maakt zich zorgen over de haalbaarheid en betaalbaarheid van de sanering voor huiseigenaren met asbestdaken. Er is een asbestfonds nodig zodat zij niet in de problemen komen.

Dit schrijft de VNG in een notitie aan de Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), die op 26 maart spreekt over het asbestdakenverbod.

Randvoorwaarden gemeenten

Huiseigenaren zijn zelf voor de sanering verantwoordelijk. Gemeenten moeten het verbod handhaven. Zonder de volgende randvoorwaarden is gemeentelijke handhaving van het asbestdaken verbod vanaf 2025 onmogelijk:

  1. Haalbaarheid en betaalbaarheid van de sanering vóór 2025 voor particuliere eigenaren van asbestdaken.
  2. Uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van handhaving asbestdakenverbod voor de periode vanaf 2025 voor gemeenten en omgevingsdiensten.
  3. Handhaving blijft een gemeentelijke afweging. Als aan voorgaande voorwaarden niet is voldaan, is handhaving niet de oplossing.

Zolang er voor huiseigenaren ook nog opgaven liggen op het gebied van funderingsproblematiek en verduurzaming, is een asbestverbod zónder financieringsoplossing onhaalbaar”.

Aldus Edward Stigter, VNG-directeur Leefomgeving, op BNR (26 maart).

Aandachtspunten vanuit gemeenten

Wij vragen de Eerste Kamercommissie om het volgende:

  1. Er is landelijke communicatie nodig voor bewustwording over het aanstaande verbod.
  2. Voor betaalbaarheid van sanering is belangrijk dat er zo snel mogelijk goede en voldoende financiële arrangementen zijn voor eigenaren van asbestdaken, zodat zij geen extra financiële zorgen krijgen.
  3. Bij de vormgeving van een asbestfonds moet duidelijkheid komen over wat dit voor gemeenten betekent (omvang financiële bijdrage, mogelijkheden om te sturen op financiële risico’s) en wat consequenties voor inwoners zijn als de gemeente en/of provincie niet aansluit.
  4. Gemeenten zullen kosten moeten maken als er wel een handhavingslast bij komt. De handhavingslasten moeten in beeld worden gebracht door een artikel 2-onderzoek uit de Financiële Verhoudingswet.
  5. Per amendement is vastgelegd dat er een wettelijk evaluatiemoment volgt in 2022. Gemeenten willen hierbij betrokken worden. De evaluatie zal moeten uitwijzen of het verbod haalbaar is.

Meer informatie