VNG-reactie op wetsoverleg jeugd

Op maandag 18 november behandelt de Tweede Kamer het Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2020. De VNG vraagt de aandacht van het kabinet voor de volgende onderwerpen:
  1. Het Jeugdhulpbudget moet structureel worden verhoogd
  2. Jeugdbeschermingsketen en situatie gecertificeerde Instellingen
  3. Expertiseteam reikwijdte jeugdhulpplicht
  4. Aanpak administratieve lasten

Meer informatie