VNG-reactie op de Begroting Wonen en Ruimte

Op 11 november wordt de Begroting Wonen en Ruimte behandeld. De VNG vraagt de Tweede Kamer om aandacht voor vier onderwerpen. 
  1. Omgevingswet: Gemeenten maken zich in de cruciale fase voor inwerkingtreding zorgen over de landelijke voorzieningen.
  2. Aardgasvrije wijken: Gemeenten moeten in staat worden gesteld om de energietransitie te kunnen laten slagen.
  3. Twee miljard euro ten behoeve van de woningbouw: Voorkom versnippering op de woningbouwimpuls en laat gemeenten hierover de regie voeren.
  4. Nationale omgevingsvisie: De NOVI is gemeenten nog te vaag en niet af.

Meer informatie