VNG-reactie op concept-AMvB SUWI

Maatregelen die de samenwerking, regie en werkgeversdienstverlening versterken, zodat de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt wordt verbeterd. Dit beoogt staatssecretaris van SZW met de concept-AMvB SUWI. 

De VNG stuurde een bestuurlijke reactie op de concept-AMvB.

Uitgangspunten

Gemeenten vinden het van belang dat de dienstverlening aan werkgevers in de regio bijdraagt aan het realiseren van een goede match tussen vraag en aanbod.

Kwaliteit van samenwerking, goede dienstverlening aan werkgevers en uitkeringsgerechtigden zijn, naar de mening van gemeenten, belangrijke uitgangspunten hierbij.

Te detaillistisch

Niettemin vinden gemeenten dat het concept-ontwerp op onderdelen te detaillistisch is, weinig ruimte laat voor diversiteit in samenwerkingsvormen en, op onderdelen, bijdraagt aan bestuurlijke drukte.

De concept-AMvB is ook voor internetconsultatie aangeboden.

Meer informatie