VNG reactie bevindingen cie. over toekomst accountancysector

De VNG gaat in haar reactie in op de voorlopige bevindingen van de commissie toekomst accountancysector. De bredere VNG zienswijze is terug te vinden in het eerder gepubliceerde position paper ‘publiek geld, publieke controle’. 

Eind 2018 heeft de minister van Financiën de onafhankelijke commissie toekomst accountancysector ingesteld. Deze commissie heeft een brede taakopdracht (niet alleen publiek domein) met de focus op de verbetering van de wettelijke accountantscontroles. De commissie toekomst accountancysector heeft haar voorlopige bevindingen ter consulatie gepubliceerd.

Een aantal punten uit de VNG reactie 

De VNG vreest dat de aanbevelingen van de commissie toekomst accountancysector minder fundamenteel zijn dan waar gemeenten behoefte aan hebben:

  • Wordt geldende regelgeving (wat controleert de accountant) wel kritisch bezien op nut en noodzaak?
  • We missen concrete aanbevelingen aangaande het verdienmodel (commerciële beloningen bekostigd uit publieke middelen)
  • Angst dat de verbeteringen in de accountantssector nog verder bekostigd moeten worden door gemeentelijke controleclienten. 
  • Er mist een dwingende aanbeveling aangaande technologische mogelijkheden voor efficientere controle.
  • De VNG mist hoe de eisen aan een wettelijke controle stabieler kunnen worden. 

Meer informatie