VNG ondersteunt bij maken omgevingsplan en toepasbare regels

Tussen 2021 en 2029 leggen gemeenten hun regels voor de fysieke leefomgeving vast in een omgevingsplan. Voor een goede dienstverlening moet bij een deel van de regels ook toepasbare regels opgesteld worden. Om gemeenten bij deze opgaven te ondersteunen ontwikkelt de VNG een pakket aan instrumenten.

Stap voor stap opbouwen van het omgevingsplan

Op 1 januari 2021 krijgt elke gemeenten een omgevingsplan van rechtswege. Dit bestaat uit de bestaande bestemmingsplannen en de bruidsschat, zo’n 900 regels die van het Rijk overgaan naar gemeenten. Gemeenten hebben tot 2029 de tijd om het omgevingsplan van rechtswege en een deel van de lokale verordeningen te vervangen door een omgevingsplan ‘nieuwe stijl’, zoals bedoeld in de Omgevingswet. Dit zal meestal stap voor stap worden uitgevoerd. In veel gemeenten is het wenselijk of zelfs noodzakelijk om de eerste stappen al kort na 1 januari 2021 te zetten. In dat geval is het van belang om al in 2020 te starten met het oefenen met het omgevingsplan en het toepasbaar maken van juridische regels.

Toepasbare regels: bouwstenen voor vragenbomen en formulieren

Toepasbare regels vormen de ‘bouwstenen’ van vragenbomen. Ze zijn geformuleerd in ‘gewone taal’, dat wil zeggen begrijpelijk voor niet-specialisten. Met vragenbomen kunnen burgers en bedrijven nagaan of een vergunning of melding voor hun initiatief nodig is. Ook kunnen met toepasbare regels formulieren worden gemaakt voor het opstellen van een vergunningaanvraag die zich automatisch aanpassen aan het initiatief en de gegeven antwoorden. In de filmpjes Vergunningcheck in het omgevingsloket en Vergunningaanvraag in het omgevingsloket krijgt u hier meer informatie over.

Ondersteuning voor het omgevingsplan

Op basis van gesprekken met gemeenten is een instrumentarium vastgesteld zodat gemeenten zich sneller en effectiever kunnen voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet. Het omgevingsplan is een ander instrument dan het huidige bestemmingsplan. Er liggen nieuwe mogelijkheden om regels op te stellen, maar dat vraagt dat gemeenten zich dit eigen maken. Daarom heeft de VNG een voorbeeldstructuur voor het omgevingsplan, het Casco ontwikkeld. Ook ontwikkelen we voorbeeldregels voor veelvoorkomende activiteiten (topactiviteiten) en werken we aan staalkaarten:  dit zijn kleine stukjes uitgewerkt omgevingsplan. Daarnaast komt er binnenkort een handreiking ‘Ontwerpvragen voor het opstellen van het omgevingsplan’.

Ondersteuning bij toepasbare regels

Het DSO bevat nog geen toepasbare regels. Deze moeten door de bevoegde gezagen zelf worden gemaakt. Vanaf juli 2019 tot en met het eerste kwartaal van 2020 kunnen gemeenten zelf oefenen met toepasbare regels. Dat kan in een oefenomgeving in de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Daarnaast zijn er softwarespecificaties beschikbaar voor toepasbare regels. Deze specificaties geven inzicht in de wensen en eisen die worden gesteld aan software. Ook is er binnenkort een handreiking beschikbaar voor het opstellen van toepasbare regels. 

Meer informatie

Meer ondersteunende middelen voor het omgevingsplan en toepasbare regels zijn beschikbaar op vng.nl.