VNG nieuwe partner Platform 'Zó werkt de zorg'

Hoe werkt het zorgstelsel in Nederland? Wie is wie, wat zijn relevante wetten en hoe lopen de geldstromen? Dit zijn vragen die het platform Zó werkt de zorg wil beantwoorden. Het doel: de samenleving voorzien van heldere, overzichtelijke en neutrale feiten over de zorg. De VNG is nu ook partner.

De organisatie van zorg en ondersteuning is volop in beweging. En gemeenten spelen daarin een steeds belangrijkere rol,

Aldus Ali Rabarison, directeur beleid Inclusieve samenleving VNG.

Kennis op orde

De gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet, twee van de vijf stelselwetten die het zorgstelsel regelen. “Bij veranderingen is het ontzettend belangrijk dat we basale kennis paraat hebben”, verduidelijkt Rabarison. “Over de werking van stelsels, over wetten en achterliggende principes, over betrokken partijen en geldstromen. Daarom heeft de VNG besloten lid te worden van het Platform Zo werkt de zorg. Om onze verantwoordelijkheid te nemen voor gezamenlijke kennisontsluiting. En vooral ook om onze leden, de gemeenten, vaste ankerpunten te bieden bij hun keuzes in de inrichting van het brede veld van zorg en ondersteuning”.

Zó werkt de zorg

Platform Zó werkt de zorg bestaat nu uit achttien partijen die gezamenlijk heldere, neutrale en toegankelijke informatie over de zorg ontsluiten met boeken en de Zo werkt de zorg app.Zo zijn er bijvoorbeeld online boeken over de werking van zorgverzekeringen en de huisartsenzorg

Meer informatie