VNG-Model arbeidsovereenkomst Babs beschikbaar

De inwerkingtreding van de Wnra op 1 januari 2020 heeft ook gevolgen voor de Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (Babs). Ook zij krijgen vanaf die datum een arbeidsovereenkomst in plaats van een ambtelijke aanstelling.

Het model gaat uit van een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (oproepovereenkomst). Wat er in een oproepovereenkomst (minimaal) moet staan is niet wettelijk geregeld. Het VNG-model is gebaseerd op courante inzichten over wat wenselijk en nuttig is om in een oproepovereenkomst met een Babs expliciet te regelen.

De modelovereenkomst is opgesteld ten behoeve de Babs’en die na 1 januari 2020 bij gemeenten in dienst komen, maar kan met een kleine aanpassing ook worden gebruikt voor de ‘zittende Babs’.

Meer informatie