VNG met leden in gesprek over Klimaatakkoord

Op de Buitengewone Algemene ledenvergadering (BALV) van 29 november wordt het Klimaatakkoord ter besluitvorming voorgelegd aan gemeenten. In aanloop naar de BALV gaat de VNG in gesprek met gemeenten om het akkoord, en specifiek de rol van gemeenten daarin, toe te lichten. 

Landelijke bijeenkomsten

Op dinsdag 8 oktober organiseert de VNG een landelijke bijeenkomst voor ambtenaren (middagprogramma) en bestuurders (avondprogramma). Binnenkort ontvangt u de uitnodiging om u aan te melden voor deze bijeenkomst.

Ook neemt de VNG contact op met de provinciale afdelingen en de G4, G40, M50 en P10 om langs te komen bij uw reguliere bijeenkomsten om het akkoord verder toe te lichten.

Meer informatie