VNG gaat gemeenten helpen bij de lokale preventieakkoorden

Bij het Nationaal Preventieakkoord tekende de VNG ervoor om gemeenten te stimuleren en te ondersteunen bij het tot stand komen van een lokale of regionale aanpak van preventie. Hiertoe hebben we een ondersteuningsprogramma voor gemeenten ingericht.

In het programma, waarin we samenwerken met Pharos, JOGG, Vereniging Sport en Gemeenten, GGD GHOR en Alles is Gezondheid, gaan we uit van een integrale aanpak. Dat betekent dat de beleidsdoelen van een preventieakkoord de verbinding leggen tussen het sociale, fysieke en het gezondheidsdomein in een publiek-private samenwerking.

Vraaggestuurd

De VNG-inzet is vraaggestuurd, gemeenten bepalen zelf of ze met lokale partners een preventieakkoord willen aangaan. Er gebeurt al heel veel in gemeenten, we richten ons daarom op het verrijken wat al aanwezig is aan acties en samenwerking.

Website en vragen

Rond 1 mei lanceren we op de VNG-website een pagina Lokale Preventieakkoorden met informatie over het ondersteuningsprogramma, een overzicht van ontwikkelingen in gemeenten, kennis en ervaring (landelijk en lokaal), goede voorbeelden, Q&A, model-afspraken etc. Vanaf 8 april kunt u alvast uw vragen stellen via informatiecentrum@vng.nl

Oproep

Tijdens het evenement NL Vitaal 2019, Samen voor een gezonder Nederland (8 maart) riep staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) alle partijen op een lokaal akkoord te sluiten en zich te melden bij de VNG voor kennis en ondersteuning, of om te laten weten dat ze ermee bezig zijn. ‘Want het werkt alleen, als we een brede beweging weten te vormen!’, adus Blokhuis.

Meer infromatie