VNG-forum en webinars over aanpak stikstof

Bij gemeenten is een grote behoefte aan actuele informatie, het delen van ervaringen en het opdoen van expertise over de aanpak van stikstof. Naast een bestuurlijke en ambtelijke werkgroep heeft de VNG daarom voor ambtenaren van gemeenten een forum ingericht en organiseert zij in november twee webinars.

Op forum.vng.nl is het forum ‘Stikstof’ aangemaakt. Ambtenaren van gemeenten kunnen daar terecht met vragen en ideeën over het onderwerp. Ook informeert de VNG onder meer via dit forum over de laatste ontwikkelingen. Daarnaast organiseert de VNG in de eerste helft van november twee webinars voor ambtenaren. Binnenkort publiceren we op het forum de exacte data en de links waarmee gemeenteambtenaren zich hiervoor kunnen aanmelden.