VNG-Divosa: Armoede bestrijden en schuldhulp vraagt actie

Mensen die de huishoudbegroting niet rond krijgen hebben een zeker bestaan nodig. Ook is verbetering nodig in het stelsel van toeslagen en schuldhulpverlening. VNG en Divosa stellen deze en andere punten voor aan de Tweede Kamer.

De vaste Kamercommissie SZW spreekt 10 oktober met staatssecretaris van Ark over het armoede- en schuldenbeleid.

Samenwerking en actie nodig

Divosa en de VNG spannen zich maximaal in om, samen met hun partners, armoede te bestrijden en schuldhulpverlening aan burgers te verbeteren. Wij zetten stappen in preventie, vroegsignalering en bereik. 

Maar willen we onze ambitie waarmaken dan is samenwerking tussen gemeenten, Rijk en samenleving noodzakelijk en is het de hoogste tijd om van onderzoek en analyse over te gaan naar gezamenlijke actie.

Aandachtspunten

Divosa en de VNG vragen speciaal aandacht voor de volgende punten:

 • Er zijn maatregelen nodig om (lage) middeninkomens niet in armoede te laten vervallen
 • De vaste Kamercommissie SZW kan de staatssecretaris bevragen op de quick wins van het interdepartementaal beleidsonderzoek (lBO) naar vereenvoudiging van het toeslagenstelsel
 • Schuldhulpverlening heeft snelheid in trajecten nodig door:
  – eenvoudige en snelle toegang tot klantgegevens voor schuldhulpverleners
  – een maximale reactietermijn voor schuldeisers voor een schuldregeling
  – centrale registratie van schulden van alle schuldeisers
  – ruimte en tijd voor gemeenten om innovatieve methoden te starten en uit te breiden om bijvoorbeeld jongeren snel te begeleiden naar een schuldenvrije toekomst
 • De schuldenberg kan worden teruggedrongen door van overheidsvorderingen de boetes en verhogingen te laten vervallen bij mensen die aantoonbaar niet kunnen betalen.

Meer informatie